Fasadbesiktning

Fasadbesiktning -

för ett hållbart resultat!


 

En fasadexpert kommer hem till dig och analyserar din fasad efter ett utarbetat schema.

Du får bl.a. veta om det finns fukt eller mögel i panelen och vilken färgkvalitét som är använd tidigare.

Du får rekommendationer om hur mycket och vilken färg du ska använda. Du får arbetsråd och tips på hjälpmedel.

En fasadexpert är specialutbildad och diplomerad.

 

 

Utvärdering av fasadens allmänna kondition.

Mätning av fukt i panelen.

Notering om brister som kan skada fasaden.

Kontroll av puts på sockel och fasad.

Analys av färgtyp som huset är målad med.

Rekommendation om lämplig färgkvalitet och färgåtgång för eventuell ommålning.

Arbetsråd om tvättning, skrapning och eventuella andra förarbeten.

Anvisningar och arbetsråd för målning.